För patienter

För dig som är patient

 

Missfall är naturens sätt att stöta bort det som inte är livsdugligt. Cirka var femte graviditet slutar med missfall, vanligen före vecka 12. Den vanligaste orsaken är fel i celldelningen och det finns inget som någon kan göra för att förhindra dessa tidiga missfall. Även senare under en graviditet sker det missfall eller intrauterin fosterdöd. Tyvärr är det inte helt ovanligt att kvinnan klandrar sig själv vid en förlorad graviditet, men det är viktigt att påpeka att det inte är kvinnans fel. En förlorad graviditet är oftast inget som du kan påverka själv. Det är helt naturligt att känna sorg vid en förlorad graviditet och det är bra att tillåta sig vara ledsen. Genom att bearbeta förlusten är det lättare att sedan gå vidare i livet.

 

Informationsfolder

 

EN SKRIFT TILL HJÄLP OCH STÖD ...

Om upplevelsen och bearbetningen av sorg vid förlorad graviditet

 

 

 

Vården kan erbjuda

ytterligare hjälp

 

Om du känner att tiden går och du fortsätter att känna dig ledsen eller nedstämd kan det hända att du behöver få hjälp att bearbeta det du varit med om. Du kan kontakta barnmorskemottagningen som du gick hos eller sjukhuset som du var i kontakt med i samband med ditt missfall eller IUFD. De hjälper dig att få kontakt med en kurator för uppföljande samtal. Det är vanligt att gå på ett par uppföljande samtal där du får en chans att prata igenom det som har hänt. Ibland räcker det med ett par samtal medan en del behöver få gå i samtal under en längre period.

Copyright © EKOMODELLEN