Föreläsningar

Välj bland föreläsningar, workshop eller diplomerad utbildning

 

EKO-modellen har vuxit fram från svensk och internationell forskning. Det är viktigt att hela vårdkedjan har samma kunskap och ger samma information vid kontakt med patienter. Det har visat sig att den första kontakten med vården vid förlorad graviditet är viktig för både män och kvinnor. Därför är alla tvärprofessionella personalgrupper välkomna, barnmorskor, sjuksköterskor, ambulanspersonal, kuratorer, psykologer, läkare och så vidare.

 

Introduktionsföreläsning

För att minska tystnaden runt missfall är det viktigt med ökad kunskap om kvinnors upplevelser och känslor vid förlorad graviditet. Förlorad graviditet är ett samlingsnamn för olika symptom och behandlingar vilket personalen behöver ha kunskap om. En förlorad graviditet innebär en förlust vilket följs av en normal sorgreaktion men som patienten kan behöva hjälp med att bearbeta.

 

Föreläsning och workshop

Studier visar att den första telefonkontakten med vården vid blödning under graviditeten har stor betydelse. Personalen behöver ställa frågor för att kunna ge adekvata råd, allt från akut behandling till ingen åtgärd alls. Genom EKO-modellens frågor och råd i telefon av utbildade barnmorskor eller sjuksköterskor ger dem och patienten en trygghet i situationen. Personalen ger omvårdnad och kunskap och patienten känner dess empati.

 

Utbildning

Forskningen visar att EKO-modellen kan påverka patienter till att de upplever att de fått en professionell vård när de har behövt det. Med minskade kostnader för vården. Föreläsning om strukturerat EKO-samtal som bearbetning och avslutning på den individuella förlusten vid missfall. Samt tillämpningsövningar. Kunskaper om sorgebearbetning och fördjupade kunskaper om mötet med patienter som förlorat en graviditet och hur de kan våga gå vidare med eller utan ny graviditet.

 

Certifiering

Eko-föreläsningen kan utvecklas med att barnmorskor tillämpar strukturerat EKO-samtal på ett antal kvinnor som förlorat sin graviditet och därför skickar in konfidentiell rapport om ett fall och sin egen reflektion.

 

Annsofie Adolfsson är en uppskattad föreläsare för bland annat personal inom mödrahälsovården, gynekologisk öppenvårdsmottagning, akutmottagning och studenter i barnmorskeutbildningen. Du och din personal eller studenter erbjuds utbildning i EKO-modellen för att anpassa vården till kvinnors och deras partners behov. Annsofie Adolfsson kan antingen komma till din arbetsplats eller så ordnar vi en extern utbildnings- och konferenslokal för din personal. Kontakta oss för vidare information, bokning och prisuppgifter.

 

 

Introduktion

EKO-modellen, 2 h

 

Introduktionsföreläsning om EKO-modellen.

 

Föreläsningens innehåll

- Kvinnors upplevelser

- Orsaker, symptom

- Behandlingar vid förlorad

graviditet

- Sorgbearbetning

 

 

Dokumentation

- Åhörarkopior

- Kort om EKO-modellen

 

Antal

5-50 personer

 

Föreläsning

EKO-modellen & workshop, 4 h

 

Halvdag, inklusive kliniskt användbart material.

 

Föreläsningens innehåll

- Kvinnors upplevelser

- Orsaker, förekomst och behandlingar

- Frågor och svar i telefonen

- Behandlingar vid förlorad graviditet

- Sorgbearbetning

 

 

Dokumentation

- Åhörarkopior

- EKO-modellen allmänna

råd kliniskt användbart

- Kort om EKO-modellen

 

Antal

5-50 personer

 

 

Utbildning

EKO-modellen, heldag

 

Heldagsutbildning i strukturerat EKO-samtal samt workshop.

 

Föreläsningens innehåll

- Kvinnors upplevelser

- Orsaker, förekomst och behandlingar

- Sorgbearbetning

- Telefonrådgivning

- Strukturerat EKO-samtal

- Workshop/Gruppövningar

 

Dokumentation

- Åhörarkopior

- EKO-modellen allmänna

råd kliniskt användbart

- EKO-modellen strukturerat

återbesök

- Kort om EKO-modellen

 

Antal

5-50 personer

 

Personalhandboken

Boken om EKO-modellen kan

köpas till reducerat pris

 

 

 

Certifiering

EKO-modellen

 

Halvdagsuppföljning om EKO-modellen

 

Certifieringens innehåll

För att uppnå en certifiering

krävs ett minimum av 10 st dokumenterade och strukturerade EKO-samtal under en 6-månaders period.

 

I grupp redovisas och diskuteras egna reflektioner efter klinisk användning av EKO-modellen

i sitt arbete.

 

Antal

3-8 personer

 

Copyright © EKOMODELLEN